Sentrale dokument i vgs

Fråvær og ordensreglement

Informasjon om fråvær
Eleven er pliktig å melde frå om fråvær same dag. Dette kan eleven gjere ved å sende ei melding til kontaktlæraren sin på it’s learning eller e-post, eller ta kontakt med ekspedisjonen på skulen.

Nye fråværsreglar
Frå 01.08.16 blei det sett i verk nye fråværsreglar i vidaregåande skule. Dersom elevar har meir enn 10 % udokumentert fråvær i eit fag, kan ein ikkje sette halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget for skuleåret.

FRAVÆR (2).JPG

Meir om fråværsregelen

Fråværsgrensa gjeld for elevar i videregåande skule. Hensikta er å motivera elevane til jevn innsats, og forhindre skulk.

Kantine område (3).jpg

Felles ordensreglement VLFK

Forskrift om felles ordens og åtferdsreglement for Vestland fylkeskommune.

Elever i grupperom (3).jpg

IKT-reglement

Reglementet skal fremje god samhandling, god orden, gode arbeidsvanar, slik at
lærings- og arbeidsmiljøet i Vestland fylkeskommune blir trygt og godt.