Hopp til hovedinnhold

Skuleskyss

Venter på bussen

Skuleskyss

Elevar som berre treng buss og bur utenfor ungdomsbillettområdet, kan søkje om skoleskyss sjølv via sjølvbetjeningsportalen på www.skuleskyss.vlfk.no og logge inn som ELEV. Skulen må søkje for elevar over 21 år som har minst 6 km til skulen. Skulen søkjar også for elevar med medisinske søknader, eller elevar som mangler kollektivtilbod.

Her finn du meir informasjon om bussruter og –tider: https://www.skyss.no/