Skuleskyss

Venter på bussen

Skuleskyss

Gratis skulereisekort får elevar som er over 21 år og som har minst 6 km reise til skulen. Kortet blir utlevert på kontoret. Ordninga gjeld ikkje for vaksenopplæring og lærlingar.

Elevar som bur utanfor ungdomskortsone kan også ta kontakt med kontoret og få utlevert gratis busskort.

Her finn du meir informasjon om bussruter og –tider: https://www.skyss.no/