Hopp til hovedinnhold
Bilde av skulen

Presentasjon av våre utdanningstilbod

Åsane vidaregåande skule er en kombinert vidaregåande skule med ca. 1500 elevar. Skulen ligg sentralt i Åsane bydel i et nytt bygg frå høsten 2020. Skulen ligg mellom Åsane senter og Horisont og vi har eit spennande og variert utdanningstilbod.
Bilde av byen

Internasjonale aktivitetar ved Åsane vgs

Åsane vidaregåande skule har fleire internasjonale prosjekt gjennom EU sitt utvekslingsprogram Erasmus+. Her kan du lese elevane sine erfaringar frå praksisopphald og gruppemobilitet i våre europeiske samarbeidsland.
 Tre glade gutter i fellesområde på skulen

Miljøet på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

12.02.2024

Informasjonsmøte for russeforeldre

08.02.2024

Samarbeid med bedrifter og opplæringskontor

23.01.2024

Besøk av elevar frå Burghardt Gymnasium Buchen

I veke 3 fekk idrettsklassane på Åsane vidaregåande skule besøk av ei gruppe tyske elevar frå Burghardt Gymnasium Buchen.

Elevbesøk frå Tyskland