Bilde av skulen

Presentasjon av våre utdanningstilbod

Åsane vidaregåande skule er en kombinert vidaregåande skule med ca. 1500 elevar. Skulen ligg sentralt i Åsane bydel i et nytt bygg frå høsten 2020. Skulen ligg mellom Åsane senter og Horisont og vi har eit spennande og variert utdanningstilbod.
Bilde av skulens bygg

Internasjonale aktivitetar på Åsane videregåande skule

Fire elevar har YFF i Danmark og to i Tyskland. I Danmark er de på pleiehjem og i Tyskland er de i barnehager. Du kan lese litt om hva de opplever på https://asanevgs.wordpress.com/
 Tre glade gutter i fellesområde på skulen

Miljøet på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

11.11.2022

Utstyrsstipend

Husk å søke om utstyrsstipend innen 15. november

27.10.2022

Halloween i Alinn butikken

Halloween aktiviteter på skolen fredag 28.10.2022

15.07.2022

Fagprøve i kontor- og administrasjonsfaget

Våre to dyktige kontor lærlingar Lykke og Stine har bestått fagprøven.