Vaksenopplæring
Oversikt over dagar vaksenopplæringa skal gå på skulen. Starttidspunkt kvar dag kl. 0800. Fyrste skuleveke for vaksne er veke 34.
Sjå oversikt her.

Lærlingar
Oversikt over dagar lærlingar skal gå på skulen. Fyrste skuleveke for lærlingar er veke 34.
Sjå oversikt her.Bilde av skulen

Presentasjon av våre utdanningstilbod

Åsane vidaregåande skule er en kombinert vidaregåande skule med ca. 1500 elevar. Skulen ligg sentralt i Åsane bydel i et nytt bygg frå høsten 2020. Skulen ligg mellom Åsane senter og Horisont og vi har eit spennande og variert utdanningstilbod.
Bilde av skulens bygg

Internasjonale aktivitetar på Åsane videregåande skule

Fire elevar har YFF i Danmark og to i Tyskland. I Danmark er de på pleiehjem og i Tyskland er de i barnehager. Du kan lese litt om hva de opplever på https://asanevgs.wordpress.com/
 Tre glade gutter i fellesområde på skulen

Miljøet på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

29.06.2022

Avslutning Vg3 og Vg4 elevar

Fantastisk avslutning med Vg3 og Vg4 elevane våre

22.06.2022

God sommar

Vi ønskjer alle elevar og ansatte en riktig GOD SOMMAR

Sandvolleyball
22.06.2022

Avslutning Vg2 elevar

Årets sommar avslutning i kultursalen for 250 flotte ungdommer på Vg2 yrkesfag