Hopp til hovedinnhold
Bilde av skulen

Presentasjon av våre utdanningstilbod

Åsane vidaregåande skule er en kombinert vidaregåande skule med ca. 1500 elevar. Skulen ligg sentralt i Åsane bydel i et nytt bygg frå høsten 2020. Skulen ligg mellom Åsane senter og Horisont og vi har eit spennande og variert utdanningstilbod.
Bilde av byen

Internasjonale aktivitetar ved Åsane vgs

Åsane vidaregåande skule har fleire internasjonale prosjekt gjennom EU sitt utvekslingsprogram Erasmus+. Her kan du lese elevane sine erfaringar frå praksisopphald og gruppemobilitet i våre europeiske samarbeidsland.
 Tre glade gutter i fellesområde på skulen

Miljøet på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

11.04.2024

Internasjonal veke

Føredrag til elevane på VG2 og VG3

08.04.2024

Internasjonal veke på Åsane VGS

Internasjonal veke har starta på Åsane VGS. Skulen er pynta med flagg frå mange land våre elevar og tilsette kjem frå.

Elevar som serverer arabisk te til elevane
04.03.2024

Fylkesmeisterskap i Røyrleggjarfaget

Åsane vgs har halde Fylkesmeisterskap i Røyrleggjarfaget.

Bildet er frå venstre Lucas Scmidt Berentsen, Bjørn Erik Nygård Jacobsen, Leander Jørgensen Veidung og Morten Andersen Skarvatun