Hopp til hovedinnhold

Velkomen til skulestart på Åsane vgs torsdag 15. august

Første skuledag (torsdag 15.08.24):
Skuleåret 2024-2025 har oppstart for elevar den 15. august og vi gleder oss til å ønske nye og gamle elevar velkommen til nytt skuleår!  Sjå eigen oversikt over frammøtetidspunkt her. 

Andre skuledag (fredag 16.08.24):
Alle VG1 elevar vil, saman med sine føresette, bli kalla inn til startsamtale fredag 16. august. Dette skjer i elevane si skuletid, tidsrom 08.00-15.30. Dette er eit førevarsel til potensielle elevar og deira føresette, vi som skule har ikkje oversikt over kven som får plass hos oss før omlag 10. august og vil då så snart som mogleg sende ut informasjon om oppmøtetid og stad for startsamtalen. 

Vg2, vg3 og vg4 følgjer ordinær timeplan fredag 16.08, med mindre anna er avtalt med kontaktlærar.