Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Helsesekretær elever tar blodprøve

Dersom du er over 19 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Skuleåret 2023/2024 tilbyr vi desse faga på vaksenopplæringa:

Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vg1 Bygg- og anleggsfag 
Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag
Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag, Bergensmodellen
Vg2 Helsefagarbeidar
Vg2 Helsefagarbeidar / Samarbeidstiltak NAV, BK, ÅVS-VLFK
Vg2 Helseservicefag
Vg2 Tømrar
Vg3 Helsesekretær
Vg3 Tannhelsesekretær

skolebygg.jpg

Vaksne kan søke om vidaregåande opplæring og realkompetansevurdering. Meir om søknad og fristar her.

Karriereveiledning-large-2000-1333.jpg

Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning? Karriere Vestland tilbyr gratis karriererettleiing til alle vaksne over 19 år.

Viss du har spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne, eller treng hjelp til å søkje, kan du bestille tid til ein av våre rådgjevarar i rettleiingstenesta:

Bur du i Bergen nord eller Bergen Sør? Bestill tid for rettleiing her.
Bergen nord: Alver kommune, Arna bydel, Austrheim kommune, Fedje kommune, Gulen kommune, Kvam kommune, Masfjorden kommune, Modalen kommune, Osterøy kommune, Samnanger kommune og Åsane bydel.

Bergen sør: Fana, Ytrebygda, Bjørnefjorden kommune og Austevoll kommune.

Bur du i Bergen sentrum eller Bergen vest? Bestill tid for rettleiing her.
Bergen sentrum, Laksevåg, Fyllingsdalen, Olsvikåsen, Sotra, Askøy.

Vg1 helse- og oppvekstfag

Dette er eit tilbod som i hovudsak er rekna på minoritetsspråklege deltakarar som har vaksenrett. Undervisninga er tre fulle dagar i veka og består av programfag i tillegg til fellesfaga matematikk, naturfag og engelsk. Det er også to timar obligatorisk norskopplæring i veka. I desse timane er omgrepsforståing og skrivetrening vektlagd. 15 av plassane i dette kurset er avsett til Vg2 - Helsefagarbeidar / Samarbeidstiltak NAV, BK, ÅVS-VLFK. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.
For å få utbytte av opplæringa bør søkjarar ha norskkunnskap på minimum B1-nivå

Vg1 bygg- og anleggsfag

Dette er eit tilbod som i hovudsak er rekna på minoritetsspråklege deltakarar som har vaksenrett. Undervisninga er fire fulle dagar i veka og består av programfag i tillegg til fellesfaga matematikk, naturfag og engelsk. Det er også to timar obligatorisk norskopplæring i veka. I desse timane er omgrepsforståing og skrivetrening vektlagd, inkludert YFF utplassering i relevant bedrift/verkstad.
For å få utbytte av opplæringa bør søkjarar ha norskkunnskap på minimum B1-nivå

Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag

Dette tilbodet bygger på VG1 helse og oppvekstfag. Det vert undervist i programfag i tillegg til fellesfaga norsk og samfunnskunnskap. Tilbodet har tre undervisningsdagar i veka. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag, Bergensmodellen

Dette er eit samarbeid mellom Bergen kommune, NAV og VLFK. Målet er å kvalifisere flyktningar til arbeid i barnehagar. Modellen er ein vekslingsmodell der deltakarane er på skule ein til to dag i veka for å få teoriopplæring i programfaga og i praksis i barnehage tre til fire dagar i veka over to år.

Vg2 helsefagarbeidar

Dette tilbodet bygger på VG1 helse og oppvekstfag. Det vert undervist i programfag i tillegg til fellesfaga norsk og samfunnskunnskap. Tilbodet har tre undervisningsdagar i veka. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg2 - Helsefagarbeidar / Samarbeidstiltak NAV, BK, ÅVS-VLFK

Tilbodet bygger på VG1 helse og oppvekstfag. Det vert undervist i programfag i tillegg til fellesfaga norsk og samfunnskunnskap. Tilbodet har tre undervisningsdagar i veka. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg2 helseservicefag

Dette tilbodet er for dei som ønskjer å kvalifisere seg vidare til å arbeide som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotekteknikkar. Det krevst utdanningsbakgrunn frå helse- og oppvekstfag VG1 eller relevant arbeidserfaring. Tilbodet er eit svært komprimert kurs med undervisning i programfag ein dag i veka. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg2 tømrar

Dette tilbodet bygger på VG1 bygg og anleggsfag. Det vert undervist i programfag i tillegg til fellesfaga norsk og samfunnskunnskap. Tilbodet har fire undervisningsdagar i veka, inkludert YFF utplassering i relevant bedrift/verkstad

Vg3 helsesekretær

Tilbodet er i hovudsak retta mot personar som er i arbeid innan sektoren, som har helseserviceutdanning på VG2 nivå eller som har relevant erfaring innan sektoren. Skuletilbodet er komprimert og har undervisning to dagar i veka. Bestått eller realkompetansevurdert vg1 og vg2, samt bestått vg3, gir grunnlag for vitnemål og søknad om autorisasjon som helsesekretær.

Vg3 tannhelsesekretær

Tilbodet er i hovudsak retta mot personar som er i arbeid innan sektoren eller som har helseserviceutdanning på VG2 nivå. Tilbodet er komprimert og har undervisning to dagar i veka. Bestått eller realkompetansevurdert vg1 og vg2, samt bestått vg3, gir grunnlag for vitnemål og søknad om autorisasjon som tannhelsesekretær.

Skuledagar skuleåret 2023-2024

VG1 Helse- og oppvekstfag: måndag, onsdag og torsdag
VG1 Bygg og anleggsfag: måndag, onsdag, torsdag og fredag
VG2 Barne- og ungdomsarbeidarfag: måndag, torsdag og fredag
VG2 Helsefagarbeidarfag: tysdag, torsdag og fredag
VG2 Helseservice: torsdag
VG2 Tømrarfag: Måndag, tysdag, onsdag og torsdag
VG3 Helsesekretær: måndag og tysdag
VG3 Tannhelsesekretær: tysdag og onsdag


Søknadsfrist for alle programområda er 1.3.23
Du søkjer skuleplass på Åsane vgs ved å følgje lenka: https://www.vigo.no/nyvigo/vigo
Velg søkerfeltet i midten «for vaksne eller realkompetansevurdering»
Velg «For søkere til andre fylker» og velg «Vestland»

Lykke til i søknadsprosessen