Vaksenopplæring

Helsesekretær elever tar blodprøve

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Skuleåret 2022/2023 tilbyr vi desse faga på vaksenopplæringa:

Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vg1 Helse og oppvekstfag/ Bergensmodellen 
Vg1 Bygg- og anleggsfag
Vg2 Barne- og ungdomsfag
Vg2 Helsefagarbeidar
Vg2 Helsefagarbeidar / Samarbeidstiltak NAV, BK, ÅVS-VLFK
Vg2 Helseservicefag
Vg2 Tømrar
Vg3 Helsesekretær
Vg3 Tannhelsesekretær

Book time hos rådgjevar her

skolebygg.jpg

Vaksne kan søke om vidaregåande opplæring og realkompetansevurdering. Meir om søknad og fristar her.

Karriereveiledning-large-2000-1333.jpg

Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning? Karriere Vestland tilbyr gratis karriererettleiing til alle vaksne over 19 år.

 

Vg1 helse- og oppvekstfag

Dette er eit tilbod som i hovudsak er rekna på minoritetsspråklege deltakarar som har vaksenrett. Undervisninga er tre fulle dagar i veka og består av programfag i tillegg til fellesfaga matematikk, naturfag og engelsk. Det er også to timar obligatorisk norskopplæring i veka. I desse timane er omgrepsforståing og skrivetrening vektlagd. 15 av plassane i dette kurset er avsett til Vg2 - Helsefagarbeidar / Samarbeidstiltak NAV, BK, ÅVS-VLFK. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg1 Helse og oppvekstfag/ Bergensmodellen

Dette er eit samarbeid mellom Bergen kommune, NAV og VLFK. Målet er å kvalifisere flyktningar til arbeid i barnehagar. Modellen er ein vekslingsmodell der deltakarane er på skule ein dag i veka for å få teoriopplæring i programfaga og i praksis i barnehage fire dagar i veka.

Vg1 bygg- og anleggsfag

Dette er eit tilbod som i hovudsak er rekna på minoritetsspråklege deltakarar som har vaksenrett. Undervisninga er fire fulle dagar i veka og består av programfag i tillegg til fellesfaga matematikk, naturfag og engelsk. Det er også to timar obligatorisk norskopplæring i veka. I desse timane er omgrepsforståing og skrivetrening vektlagd, inkludert YFF utplassering i relevant bedrift/verkstad.

Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag

Dette tilbodet bygger på VG1 helse og oppvekstfag. Det vert undervist i programfag i tillegg til fellesfaga norsk og samfunnskunnskap. Tilbodet har tre undervisningsdagar i veka. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg2 helsefagarbeidar

Dette tilbodet bygger på VG1 helse og oppvekstfag. Det vert undervist i programfag i tillegg til fellesfaga norsk og samfunnskunnskap. Tilbodet har tre undervisningsdagar i veka. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg2 - Helsefagarbeidar / Samarbeidstiltak NAV, BK, ÅVS-VLFK

Tilbodet bygger på VG1 helse og oppvekstfag. Det vert undervist i programfag i tillegg til fellesfaga norsk og samfunnskunnskap. Tilbodet har tre undervisningsdagar i veka. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg2 helseservicefag

Dette tilbodet er for dei som ønskjer å kvalifisere seg vidare til å arbeide som helsesekretærar, tannhelsesekretærar eller apotekteknikkarar. Det krevst utdanningsbakgrunn frå helse- og oppvekstfag VG1 eller relevant arbeidserfaring. Tilbodet er eit svært komprimert kurs med undervisning i programfag ein dag i veka. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg2 tømrar

Dette tilbodet bygger på VG1 bygg og anleggsfag. Det vert undervist i programfag i tillegg til fellesfaga norsk og samfunnskunnskap. Tilbodet har fire undervisningsdagar i veka, inkludert YFF utplassering i relevant bedrift/verkstad.

Vg3 helsesekretær

Tilbodet er i hovudsak retta mot personar med relevant erfaring innan sektoren. Skuletilbodet er komprimert og har undervisning to dagar i veka. Bestått eller realkompetansevurdert vg1 og vg2, samt bestått vg3, gir grunnlag for vitnemål og videre søknad om autorisasjon som helsesekretær.

Vg3 tannhelsesekretær

Tilbodet er i hovudsak retta mot personar som er i arbeid innan sektoren eller som har helseserviceutdanning på VG2 nivå. Tilbodet er komprimert og har undervisning to dagar i veka. Bestått eller realkompetansevurdert vg1 og vg2, samt bestått vg3, gir grunnlag for vitnemål og videre søknad om autorisasjon som tannhelsesekretær.