Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Helsesekretær elever tar blodprøve

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring. Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar

Skuleåret 2024/2025 tilbyr vi desse faga på vaksenopplæringa:

Modulbasert helsefagutdanning 
Vg1 Helse- og oppvekstfag retning barne- og ungdomsarbeidarfag og helseservicefag
Vg1 Bygg- og anleggsfag 
Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag
Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag, Bergensmodellen
Vg2 Helsefagarbeidar
Vg2 Helsefagarbeidar / Samarbeidstiltak NAV, BK, ÅVS-VLFK
Vg2 Helseservicefag
Vg2 Tømrar
Vg3 Helsesekretær
Vg3 Tannhelsesekretær

skolebygg.jpg

Vaksne kan søke om vidaregåande opplæring og realkompetansevurdering. Meir om søknad og fristar her.

Karriereveiledning-large-2000-1333.jpg

Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning? Karriere Vestland tilbyr gratis karriererettleiing til alle vaksne over 19 år.

Viss du har spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne, eller treng hjelp til å søkje, kan du bestille tid til ein av våre rådgjevarar i rettleiingstenesta:

Bur du i Bergen nord eller Bergen Sør? Bestill tid for rettleiing her.
Bergen nord: Alver kommune, Arna bydel, Austrheim kommune, Fedje kommune, Gulen kommune, Kvam kommune, Masfjorden kommune, Modalen kommune, Osterøy kommune, Samnanger kommune og Åsane bydel.

Bergen sør: Fana, Ytrebygda, Bjørnefjorden kommune og Austevoll kommune.

Bur du i Bergen sentrum eller Bergen vest? Bestill tid for rettleiing her.
Bergen sentrum, Laksevåg, Fyllingsdalen, Olsvikåsen, Sotra, Askøy.

Modulbasert helsefagutdanning 

Det vert nye læreplanar for vaksne gjeldande frå 01.08.24. Det er 5 modular som skal vere bestått for å kunne ta eksamen og deretter ta fagbrev.   

Modul 1: Norsk og samfunnskunnskap. Denne modulen er planlagt til å gå ein dag i veka gjennom heile året. 
Modul 2: Profesjonalitet i helsearbeiderfaget 
Modul 3: Livskvalitet og helsekompetanse 
Modul 4: Grunnleggande sjukepleie 
Modul 5: Rehabilitering, habilitering og kvardagsdagsmestring 

Vurdering i modulane er bestått/ikkje bestått. 

Modul1 skal gjennomførast først, men kan gå parallelt med dei andre modulane. Modul 2 må vere bestått før modul 3-5 kan gjennomførast.  

Modellen er ein vekslingsmodell, der kandidatane vekslar mellom å vere på skule eller i praksis i ei relevant lærebedrift. (t.d. sjukeheim eller institusjon) og det er eit tilbod fordelt på 5 dagar i veka i veksling mellom teori og praksis. 
 
For å få utbytte av opplæringa bør søkjarar ha norskkunnskap på minimum B1-nivå 

Vg1 helse- og oppvekstfag retning barne- og ungdomsarbeidar og helseservice 

Dette er eit tilbod som i hovudsak er rekna på minoritetsspråklege deltakarar som har vaksenrett. Undervisninga er tre fulle dagar i veka og består av programfag i helse og oppvekstfag i tillegg til fellesfaga matematikk, naturfag og engelsk. Det er også to timar obligatorisk norskopplæring i veka for dei som ikkje kan dokumentere godkjent norsk frå vgs. I desse timane er omgrepsforståing og skrivetrening vektlagd.  

Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis. 


Vg1 bygg- og anleggsfag

Dette er eit tilbod som i hovudsak er rekna på minoritetsspråklege deltakarar som har vaksenrett. Undervisninga er fire fulle dagar i veka og består av programfag i tillegg til fellesfaga matematikk, naturfag og engelsk. Det er også to timar obligatorisk norskopplæring i veka. I desse timane er omgrepsforståing og skrivetrening vektlagd, inkludert YFF utplassering i relevant bedrift/verkstad.
For å få utbytte av opplæringa bør søkjarar ha norskkunnskap på minimum B1-nivå

Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag

Dette tilbodet bygger på VG1 helse og oppvekstfag. Det vert undervist i programfag i tillegg til fellesfaga norsk og samfunnskunnskap. Tilbodet har tre undervisningsdagar i veka. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag, Bergensmodellen

Dette er eit samarbeid mellom Bergen kommune, NAV og VLFK. Målet er å kvalifisere flyktningar til arbeid i barnehagar. Modellen er ein vekslingsmodell der deltakarane er på skule ein til to dag i veka for å få teoriopplæring i programfaga og i praksis i barnehage tre til fire dagar i veka over to år.

Vg2 helsefagarbeidar

Dette tilbodet bygger på VG1 helse og oppvekstfag. Det vert undervist i programfag i tillegg til fellesfaga norsk og samfunnskunnskap. Tilbodet har tre undervisningsdagar i veka. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg2 - Helsefagarbeidar / Samarbeidstiltak NAV, BK, ÅVS-VLFK

Tilbodet bygger på VG1 helse og oppvekstfag. Det vert undervist i programfag i tillegg til fellesfaga norsk og samfunnskunnskap. Tilbodet har tre undervisningsdagar i veka. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg2 helseservicefag

Dette tilbodet er for dei som ønskjer å kvalifisere seg vidare til å arbeide som helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotekteknikkar. Det krevst utdanningsbakgrunn frå helse- og oppvekstfag VG1 eller relevant arbeidserfaring. Tilbodet er eit svært komprimert kurs med undervisning i programfag ein dag i veka. Det er ein fordel at deltakarane i denne utdanninga har, eller skaffar seg relevant praksis.

Vg2 tømrar

Dette tilbodet bygger på VG1 bygg og anleggsfag. Det vert undervist i programfag i tillegg til fellesfaga norsk og samfunnskunnskap. Tilbodet har fire undervisningsdagar i veka, inkludert YFF utplassering i relevant bedrift/verkstad

Vg3 helsesekretær

Tilbodet er i hovudsak retta mot personar som er i arbeid innan sektoren, som har helseserviceutdanning på VG2 nivå eller som har relevant erfaring innan sektoren. Skuletilbodet er komprimert og har undervisning to dagar i veka. Bestått eller realkompetansevurdert vg1 og vg2, samt bestått vg3, gir grunnlag for vitnemål og søknad om autorisasjon som helsesekretær.

Vg3 tannhelsesekretær

Tilbodet er i hovudsak retta mot personar som er i arbeid innan sektoren eller som har helseserviceutdanning på VG2 nivå. Tilbodet er komprimert og har undervisning to dagar i veka. Bestått eller realkompetansevurdert vg1 og vg2, samt bestått vg3, gir grunnlag for vitnemål og søknad om autorisasjon som tannhelsesekretær.

Vaksenopplæring – Informasjonsdagar på Åsane vgs 

Obligatorisk frammøte med informasjon om korleis du kan forberede deg til skulestart, samt registrering for skule/stipend/lån.
Frammøte Multisalen 1. etasje: 
Tysdag 20.08.24 kl. 09.00 – 10.30: Vg1 Helse og oppvekstfag Modulbasert opplæring
Tysdag 20.08.24 kl. 12.00 – 13.30: Vg1 - Helse og oppvekstfag som skal videre til Helseservice, barn- og ungdomsarbeiderfag, Vg1 - Bygg og anlegg: 
Onsdag 21.08.24 kl. 09.00 – 10.30: Vg2 alle fag, samt Vg3 alle fag 
Møt i god tid. 

Du søkjer skuleplass på Åsane vgs ved å følgje lenka: https://www.vigo.no/nyvigo/vigo

Velg søkerfeltet i midten «for vaksne eller realkompetansevurdering»
Velg «For søkere til andre fylker» og velg «Vestland»

Lykke til i søknadsprosessen